โปรแกรมสำหรับกลุ่มผู้เพาะพันธุ์

Print

โปรแกรมสำหรับกลุ่มผู้เพาะพันธุ์

Crown Partners Program

 

จุดประสงค์หลักของกลุ่มผู้เพาะพันธุ์คือการพัฒนาสายพันธุ์ของสุนัขและแมวให้ใกล้เคีบงกับมาตรฐานมากที่สุด ดูแลสุขอนามัยภายในฟาร์มรวมถึงสุขภาพที่ดี ลดโอกาสการเกิดโรคต่อสุนัขและแมวในฟาร์ม โรยัล คานินเล็งเห็นถึงความสำคัญและขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในตัวสุนัขและแมว โดยเฉพาะผู้เพาะพันธุ์ เพราะคุณเป็นผู้ใกล้ชิดและให้ความใส่ใจกับสุนัขและแมวอย่างเต็มที่ จึงทำให้คุณเป็นผู้รู้จริงเกี่ยวกับสุนัขและแมวมากที่สุด เพื่อ่ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สุนัขและแมวต้องการมากที่สุด และพัฒนาโภชนาการที่ตรงตามความต้องการของสุนัขและแมวแต่ละตัวมากที่สุด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพที่ดีของสุนัขและแมวตั้งแต่ที่ฟาร์ม

โปรแกรมสำหรับกลุ่มผู้เพาะพันธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม การจัดการการผสมพันธุ์ รวมถึงโภชนาการเพื่อสุขภาพสู่ผู้เพาะพันธุ์

ประโยชน์ที่สมาชิกกลุ่มผู้เพาะพันธุ์จะได้รับ:

  • คู่มือผลิตภัณฑ์โรยัล คานินสำหรับกลุ่มผู้เพาะพันธุ์ รวมถึงข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับความรู้ต่างๆสำหรับผู้เพาะพันธุ
  • ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดโดยโรยัล คานิน(ประเทศไทย) สำหรับกลุ่มผู้เพาะพันธุ์สุนัขและแมว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • โปรแกรมการแนะนำลูกสุนัขและลูกแมวตัวกินใหม่
  • คู่มือการเลี้ยงลูกสุนัข ลูกแมวสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขและแมว
  • การสั่งซื้ออาหารโรยัล คานินและบริการจัดส่ง

คุณสมบัติของสมาชิกกลุ่มผู้เพาะพันธุ์

  • มีการผสมและมีลูกสุนัขหรือลูกแมววอย่างน้อย 2 คอกต่อปี
  • มีใบรับรองการจดทะเบียนฟาร์มกับทางสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทย หรือมีการขึ้นทะเบียนลูกแมวภายในฟาร์มกับทางชมรมต่างๆ
  • เลี้ยงสุนัขหรือแมวภายในฟาร์มด้วยอาหารโรยัล คานินรวมถึงยินดีที่จะแนะนำอาหารโรยัล คานินให้กับผู้เลี้ยงสุนัขหรือแมวตัวกินใหม่

Welcome to the club.

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยส่ง E-mail มาที่ waratthaya.prasomsap@royalcanin.com