กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์

Print
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

โรยัล คานิน ถือกำเนิดภายในปี 1968 โดยนายสัตวแพทย์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Jean Cathary ซึ่งให้ความสำคัญต่อการคิดค้นและพัฒนาโภชนาการเพื่อสุขภาพ และโภชนบำบัดประกอบการรักษาโรค จากวันนั้นจนถึงวันนี้ โรยัล คานิน ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับสุนัขและแมวทั่วไป รวมถึงอาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสุนัขและแมวป่วยที่จัดจำหน่ายในคลินิคสัตวแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้สุนัข และแมวสามารถฟื้นตัวจากโรคได้เร็วขึ้น มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงอายุ โดยมุ่งเน้นให้สุนัข และแมวได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทั้งในภาวะที่ร่างกายแข็งแรง หรือแม้แต่ในภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บป่วยก็ตาม

อาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสุนัขและแมว ที่จัดจำหน่ายในคลินิคสัตวแพทย์โดยเฉพาะ

โภชนาการจัดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ทั้งต่อการดำรงชีวิต หรือบำรุงรักษาร่างกาย ในขณะที่สัตวแพทย์เป็นบุคคลที่สามารถวินิจฉัย และเลือกสรรโภชนาการที่เหมาะสมให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณได้  โรยัล คานินจึงคิดค้น และพัฒนาอาหารประกอบการรักษาโรคเพื่อช่วยให้สัตวแพทย์สามารถแนะนำอาหารที่เหมาะสมให้กับสัตว์ป่วยได้

เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรทำการปรึกษาสัตวแพทย์ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนอาหาร ภายหลังจากได้รับการวินิจฉัยโรค อาหารประกอบการรักษาโรค Royal Canin Veterinary Diets จึงจัดจำหน่ายเฉพาะในคลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์เท่านั้น

อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมว ที่จัดจำหน่ายในคลินิคสัตวแพทย์โดยเฉพาะ

Royal Canin Veterinary Care Nutrtion หนึ่งในนวัตกรรมทางด้านโภชนาการ ที่ทำให้สัตวแพทย์สามารถเลือกสรรโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับสุนัข และแมวของคุณ ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้สุนัข  และแมวได้รับโภชนาการอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามช่วงอายุ, ขนาด, และความต้องการพิเศษ

Royal Canin Veterinary Care Nutrtion ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้สุนัข และแมวมีสุขภาพที่ดี มีการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการ ทั้งระบบการย่อยอาหาร, ผิวหนัง และขน, สุขภาพฟันที่ดี รวมถึงมีน้ำหนักที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสในการเกิดโรค

สอบถามสัตวแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์  Royal Canin Veterinary Care Nutrtion ที่เหมาะสมกับสุนัข และแมวของคุณ