X-Small (Under 4kg)

Print
X-Small

โภชนาการสำหรับสุนัขพันธุ์จิ๋ว (น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัยน้อยกว่า 4 กิโลกรัม) โดยสูตรอาหารจะตอบสนองทุกความต้องการของสุนัขขนาดจิ๋ว โดยสุนัขขนาดจิ๋วจะมีขนาดเล็กมาก แต่มีความต้องการสารอาหารที่เฉพาะเจาะจง โรยัล คานินจึงมีการพัฒนาโปรแกรมทางโภชนาการสำหรับสุนัขขนาดจิ๋วโดยเฉพาะ