MINI Dogs (1-10 kg)

Print
mini

สุนัขพันธุ์เล็ก คือสุนัขที่มีน้ำหนักเมื่อโตเต็มวัยน้อยกว่า 10 กิโลกรัม โดยสุนัขพันธุ์เล็กจะมีความต้องการเฉพาะตัว โรยัล คานินเคารพในความแตกต่างของสุนัขแต่ละตัวทั้งอายุ พฤติกรรมการดำเนินชีวิต รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่างๆ ดังนั้นโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กจะตอบสนองความต้องการพิเศษสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กแต่ละตัว