เรามีสิ่งที่แตกต่าง เราทำสิ่งที่แตกต่าง

Print
มาตรฐานในทุกมุมโลก

มาตรฐานในทุกมุมโลก

โรงงาน 11 แห่งทั่วโลก มีเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เพื่อผลิตอาหารให้มีคุณภาพเหมือนกันทั่วโลก 

ปัจจุบันอาหารสำหรับสุนัขและแมวของโรยัล คานินสามารถหาซื้อได้กว่า100 ประเทศทั่วโลก

 • โรงงาน 11 แห่งทั่วโลก มีเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เพื่อผลิตอาหารให้มีคุณภาพเหมือนกันทั่วโลก โดยมีหลักการ 3 อย่างด้วยกันคือ
  • การให้ความสำคัญกับสารอาหาร (โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ) โดยควบคุมให้มีปริมาณตรงตามสูตรอาหารซึ่งถูกออกแบบให้ตรงความต้องการของสุนัขและแมว
  • การควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง ตลอดกระบวนการผลิต
  • สูตรอาหารเดียวกันทั่วโลก
  • International Certification
   ISO 9001 – Quality Program
   ISO 22001 – Food Safety
   ISO 14001 – Environment
   OSHAS 18001 – People Safety