Home เกี่ยวกับเรา เรามีสิ่งที่แตกต่าง เราทำสิ่งที่แตกต่าง สุขภาพที่ดี แฝงอยู่ในเม็ดอาหารทุกเม็ด

เรามีสิ่งที่แตกต่าง เราทำสิ่งที่แตกต่าง

Print
สุขภาพที่ดี แฝงอยู่ในเม็ดอาหารทุกเม็ด

สุขภาพที่ดี แฝงอยู่ในเม็ดอาหารทุกเม็ด

มองจากภายนอกเราจะเห็นความแตกต่างของสุนัขและแมวแต่ละสายพันธุ์ เช่น ขนาดหรือ น้ำหนักตัว แต่โรยัล คานินเราศึกษามากกว่านั้น ตัวอย่างเช่น  การศึกษาเรื่อง ขนาดของฟันและขนาดกราม กับ แรงกดของฟันบนเม็ดอาหาร 

ชิวาวามีขนาดกรามและฟันที่เล็กมาก ต่างจากฟันสุนัขพันธุ์ใหญ่หลายเท่าตัว ดังนั้นเม็ดอาหารของชิวาวาจึงควรออกแบบให้มีคุณสมบัติที่แตกละเอียดได้ง่ายกว่าเม็ดอาหารของสุนัขพันธุ์ใหญ่ ในทางตรงข้ามหากชิวาวาต้องกัดหรือเคี้ยวอาหารเม็ดใหญ่และแข็งจะทำให้รูปฟันหรือการเรียงของฟันไม่สวยงาม ทีมวิศวกรอาหารได้ออกแบบเครื่องมือทดสอบแรงกดของฟันสุนัขและแมว (Texturometer) เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าอาหารที่ผลิตขึ้นมานั้นเหมาะสมกับสุนัขและแมวแต่ละสายพันธุ์อย่างแท้จริง