เรามีสิ่งที่แตกต่าง เราทำสิ่งที่แตกต่าง

Print
ทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

อาหารทุกเม็ดที่เราผลิต เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิขา ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือ การส่งมอบโภชนาการที่ดีที่สุดให้กับสุนัขและแมวทุกตัวที่อยู่บนโลกนี้

ทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของโรยัล คานิน ประกอบด้วย

 

ทีมนักชิม

เท่าที่เรารู้จักสุนัขและแมวมาเราเชื่อว่าสุนัขและแมวไม่เคยโกหก ดังนั้นอาหารที่สุนัขและแมวไม่กิน คือ อาหารที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับเขา ที่ศูนย์วิจัยวิจัยและพัฒนานัตวกรรมโรยัล คานิน เรามีนักชิมกว่า 300 ชีวิต(แมว 15 สายพันธุ์ สุนัข 25 สายพันธุ์)ที่ทุกวันเขาช่วยเราปรุงอาหารให้กับเพื่อนๆสุนัขและแมวทั่วโลก ได้ลิ้มรสอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีรสชาติที่ถูกใจ

 

ทีมผู้เพาะพันธุ์สุนัขและแมว

ผู้ที่สัมผัสถึงตัวลูกสุนัขและลูกแมวต่อจากแม่ของมัน คือ ผู้เพาะพันธุ์ เขาคือคนที่เห็นวินาทีแรกของชีวิตของลูกสุนัขและแมว เขาคือคนที่ได้ยินเสียงร้องครั้งแรกของลูกสุนัขและแมว เขาคือคนที่เห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆวันของลูกสุนัขและแมว เขาคือ คนที่ใกล้ชิด รู้จัก และเข้าใจสุนัขและแมวดีที่สุด (Thanks to Professional Breeder)

 

ทีมสัตวแพทย์

เรื่องของสุขภาพ การป้องกันโรค เป็นความเชี่ยวชาญของสัตวแพทย์ เขาคือ คนที่ช่วยตรวจเช็คปัญหาสุขภาพ และเก็บประวัติการเจ็บป่วย ทำให้เรารู้และเข้าใจปัญหาหรือความเสี่ยงประจำสายพันธุ์ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของสุนัขและแมวแต่ละสายพันธุ์ แต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

ทีมนักโภชนาการ

วัตถุดิบที่ดี ย่อมให้สารอาหารที่ดีและให้รสชาติที่ถูกใจสุนัขและแมว การเลือกวัตถุดิบ การกำหนดส่วนผสม ตลอดจนขบวนการผลิตออกมาเป็นเม็ดอาหาร ทีมนักโภชนาการจะใส่ใจเลือกเฟ้นให้ได้วัตถุดิบคุณภาพดี ให้สารอาหารตามที่ต้องการและที่สำคัญต้องปลอดภัยและถูกใจสุนัขและแมว

 

ทีมวิศวกรอาหาร

การที่เราจะส่งผ่านโภชนการที่ดีที่สุดลงไปในเม็ดอาหารให้กับสุนัขและแมว เราต้องใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเป็นตัวช่วย เช่น การขึ้นรูปเม็ดอาหาร อยากได้รูปทรงเม็ดเล็กขนาดไหน ทรงไหน หรือ ต้องการเม็ดนิ่มหรือแข็งยังไง บอกทีมวิศวกรอาหารได้ เขาสามารถทำให้ความฝันของเราเป็นจริง

 

จะเห็นได้ว่ากว่าเราจะได้อาหารมาแต่ละเม็ด  เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เราใช้ความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ร่วมกันส่งมอบเม็ดอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสุนัขและแมว