Home เกี่ยวกับเรา เรามีสิ่งที่แตกต่าง เราทำสิ่งที่แตกต่าง เรามีสิ่งที่แตกต่าง เราทำสิ่งที่แตกต่าง

เรามีสิ่งที่แตกต่าง เราทำสิ่งที่แตกต่าง

Print
เรามีสิ่งที่แตกต่าง เราทำสิ่งที่แตกต่าง

เรามีสิ่งที่แตกต่าง เราทำสิ่งที่แตกต่าง

ในทุกๆวันที่เราผลิตอาหาร อาหารทุกเม็ดที่เราผลิตล้วนเกิดขึ้นจากแนวคิดและแรงบันดาลใจ(Passion)ที่ต้องการให้สุนัขและแมวทุกตัวบนโลกนี้สามารถเข้าถึงโภชนาการที่ดีที่สุดตั้งแต่มื้อแรกจนถนถึงมื้อสุดท้ายของชีวิต

เราเชื่อว่าเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุนัขและแมวสามารถพัฒนาหรือลอกเลียนแบบกันได้ในเวลาไม่กี่ปี แต่ที่มาของแนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการพัฒนาสูตรอาหารไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ ไม่มีใครที่จะลอกเลียนแบบแนวคิดและความเป็นตัวตนของโรยัล คานินได้
แนวคิดและแรงบันดาลใจของโรยัล คานิน คือ

Knowledge and respect
1. เราศึกษาและเรียนรู้พฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขและแมว ก่อนที่เราจะคิดค้นสูตรอาหาร
2. เราเคารพและยอมรับความแตกต่างของสุนัขและแมวแต่ละตัว

Cat and Dog First
1. เราพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดตามธรรมชาติของสุนัขและแมว
2. เราไม่ต้องการให้สุนัขและแมวต้องเป็นเหมือนคน

• ทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• สุขภาพที่ดี แฝงอยู่ในเม็ดอาหารทุกเม็ด
• นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์โดยสุนัขและแมว
• มาตรฐานการผลิต ในทุกมุมโลก