เกี่ยวกับโรยัล คานิน

Print
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

โรยัล คานิน  ทุกอย่างเริ่มจากสุนัขและแมว ( Cat and Dog First )

อาหารเม็ดแรกของโรยัล คานิน เกิดขึ้นในปี 1967 โดย Jean Cathary สัตวแพทย์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีแนวคิด Cat and Dog First ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้สุนัขและแมวเป็นศูนย์กลางและเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อโภชนาการที่ดี เราไม่ได้ผลิตอาหารเพราะเรามีวัตถุดิบเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอื่น แต่เราผลิตอาหารสุนัขและแมวเพราะเรามีแนวคิดและแรงบันดาลใจที่จะให้สุนัขและแมวทุกตัวบนโลกนี้สามารถเข้าถึงโภชนาการที่ดีที่สุดได้ตั้งแต่มื้อแรกจนถึงมื้อสุดท้ายของชีวิต