Home แมว แมวโต โภชนาการเฉพาะสายพันธุ์

แมวโต

Print
โภชนาการเฉพาะสายพันธุ์

โภชนาการเฉพาะสายพันธุ์

 แม้ว่าแมวสายพันธุ์แท้มักจะอาศัยอยู่ในบ้าน แต่พวกเขาอาจมีความต้องการเฉพาะตามลักษณะสายพันธุ์มากกว่าแมวบ้านทั่วไป
โรยัล คานินจึงมอบโภชนาการพิเศษสำหรับความต้องการเฉพาะสายพันธุ์นั้นๆ

สายพันธุ์ที่แตกต่าง กับความต้องการโภชนาการที่แตกต่าง

2differentbreedsdifferentnutrition

 เช่น เมนคูน มีลักษณะขนยาวปานกลาง และขากรรไกรที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ ขนสั้น โครงกระโหลกหน้าสั้น ส่วนเปอร์เซีย มีลักษณะรูปหน้าที่สั้น ล้วนแต่มีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกัน จึงต้องการอาหารสูตรเฉพาะสำหรับสายพันธุ์นั้นๆ

ROYAL CANIN® Feline Breed Nutrition™ ถูกพัฒนาขึ้นพิเศษสำหรับ ความต้องการเฉพาะของแมวแต่ละสายพันธุ์