Home แมว ลูกแมว สุขภาพดีหลังทำหมันด้วยอาหารและโภชนาการ

ลูกแมว

Print
Kitten sterilised

สุขภาพดีหลังทำหมันด้วยอาหารและโภชนาการ

ฮอร์โมนเปลี่ยนไป ความต้องการเปลี่ยนแปลง

            นอกเหนือจากการคุมกำเนิดแล้ว การทำหมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพของแมวคือ สามารถป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเพศและฮอร์โมนเพศได้ โดยการทำหมันที่ตัดรังไข่และมดลูก หรือลูกอัณฑะออกไป ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมระยะยาวของแมว

สุขภาพดีหลังทำหมันด้วยอาหารและโภชนาการ

            แมวทำหมันแล้วอ้วนจริงหรือ?

ประสบการณ์เมื่อเห็นแมวที่มีไขมันสะสมจนมีช่วงท้องใหญ่มากๆ แล้วพบว่าแมวเหล่านั้นทำหมัน ทำให้หลายคนเชื่อว่าการทำหมันเป็นสาเหตุของความอ้วนของแมว กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจ้าของแมวมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำหมันหรือมีความกังวลว่าแมวจะอ้วนหลังทำหมันได้

            ฮอร์โมนเปลี่ยนไป ความต้องการเปลี่ยนแปลง

            นอกเหนือจากการคุมกำเนิดแล้ว การทำหมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพของแมวคือ สามารถป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเพศและฮอร์โมนเพศได้ โดยการทำหมันที่ตัดรังไข่และมดลูก หรือลูกอัณฑะออกไป ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมระยะยาวของแมว

แมวทำหมัน

อยู่เหย้าเฝ้าเรือน พฤติกรรมก้าวร้าวลดลงและรูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยน เช่น เที่ยวนอกบ้านน้อยลง การต่อสู้น้อยลง เลิกสร้างอาณาเขตด้วยการพ่นปัสสาวะ เป็นต้น

กินเก่งขึ้น นอนมากขึ้น แมวตัวผู้และตัวเมียจะกินอาหารมากขึ้นและนอนมากขึ้น โดยตัวผู้จะกินอาหารเพิ่มขึ้น 26% ขณะที่ตัวเมียกินเพิ่มขึ้น 18% ทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคนิ่ว และโรคของแมวแก่เพิ่มขึ้นเนื่องจากแมวทำหมันจะมีอายุยืนยาว

 

ปริมาณอาหาร พลังงานที่ได้รับ และโภชนาการ ส่งเสริมให้อายุยืนยาว

            จะเห็นได้ว่าสำหรับแมวที่ทำหมันจะมีความต้องการปริมาณอาหารที่เพิ่มขึ้น ทำกิจกรรมน้อยใช้พลังงานลดลง จึงมีความเสี่ยงให้เกิดโรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆ ตามมา ขณะเดียวกันร่างกายยังต้องการสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ดังนั้นโภชนาการที่ดีจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพให้แมวแข็งแรงสมบูรณ์

 

การดูแลอาหารสำหรับแมวที่ทำหมัน

1.       ปริมาณอาหารเท่าเดิม พลังงานที่ได้รับลดลง

 

            กลุ่มแมวทำหมันจะมีพฤติกรรมกินอาหารมากขึ้น ดังนั้นแมวควรได้รับอาหารที่มีสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อควบคุมน้ำหนัก หากไม่ปรับเปลี่ยนอาหารจะอ้วนขึ้นได้ภายใน 2 เดือน

 2.      โภชนาการที่ดีส่งเสริมการทำงานของร่างกาย

 

สารอาหารที่เหมาะสมกับแมวทำหมัน

-          โปรตีนคุณภาพดี > เสริมมัดกล้ามเนื้อ

-          ควบคุมปริมาณไขมันและแป้ง > ควบคุมน้ำหนัก

-          เสริม แอล-คาร์นิทีน > เพิ่มการเผาผลาญไขมัน

-          แร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสม > ส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ

 

หากผู้เลี้ยงเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการอย่างเหมาะสมแก่แมวทำหมัน จะช่วยลดความเสี่ยงโรคอ้วน และโรคอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา แล้วแมวของคุณจะมีรูปร่างสมส่วน สุขภาพดี และชีวิตที่ยืนยาว