Home Health Nutrition Dog & Cat 1st Academy ความน่ากินสำหรับน้องแมว

Dog & Cat 1st Academy

Print

ความน่ากินสำหรับน้องแมว

การเลือกอาหารของน้องแมวนั้นมีความคล้ายคลึงกับในน้องหมา โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่ากินของอาหารในน้องแมวจะขึ้นกับ กลิ่น รสชาติ รูปร่างของเม็ดอาหาร และขนาดของเม็ดอาหาร ดังนั้นนอกเหนือจากสารอาหารที่ครบถ้วนแล้ว ความน่ากินก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ ที่จะทำให้น้องแมวยอมรับสิ่งดีๆ ในอาหารเข้าสู่ร่างกาย

rc_info_cat_feeding_010-02