Home สุนัข สุนัขโต โภชนาการเฉพาะสายพันธุ์

สุนัขโต

Print
โภชนาการเฉพาะสายพันธุ์

โภชนาการเฉพาะสายพันธุ์

เพราะสุนัขแต่ละสายพันธุ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น สุนัขพันธุ์ชิวาวา มีขากรรไกรเล็กพิเศษ และนิสัยช่างเลือก และสุนัขสายพันธุ์พุดเดิ้ล มีลักษณะขนหยิก และต้องการการดูแลสุขภาพตาเป็นพิเศษ เป็นต้น จึงต้องการโภชนาการที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับสุนัขสายพันธุ์นั้นๆ โดยเฉพาะเม็ดอาหารแบบพิเศษ สำหรับรูปแบบการกิน และโครงสร้างขากรรไกรของสุนัขแต่ละสายพันธุ์

สายพันธุ์ที่ต่างกัน ความต้องการก็ไม่เหมือนกัน

2labbulldogdach_large-copy

การทำความเข้าใจความแตกต่างกันของแต่ละสายพันธุ์ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ เนื่องมาจากความหลากหลายของสายพันธุ์สุนัข เป็นเรื่องที่เราคำนึงถึงมากที่สุด
น้ำหนัก : มีความหลากหลายตั้งแต่ 4 ถึงมากกว่า 45 กก.
ช่วงอายุ : ระหว่าง 7-16 ปี
จำนวนลูกต่อครอก : 1-12 ตัว
ด้วยการให้ความสำคัญกับแต่ละสายพันธุ์ ทาง Royal Canin จึงศึกษาเชิงลึกอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างทั้งทางด้านโครงสร้าง ลักษณะทางกายภายและชีวภาพ รวมถึงลักษณะพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของสุนัขสายพันธุ์แท้ ยกตัวอย่างเช่น เราสนับสนุนความกระตือรือร้น ชอบออกกำลังกายของสุนัขพันธุ์ Jack Russell จึงบำรุงเรื่องกล้ามเนื้อเป็นพิเศษ นอกจากนั้นในสายพันธุ์ Beagle ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วนสูง เราจึงควบคุมน้ำหนัก และบำรุงกล้ามเนื้อ ด้วยปริมาณไขมันต่ำ และโปรตีนคุณภาพสูง
เพื่อชีวิตความเป็นอยู่และการเจริญเติบโตที่ดีด้วยการดูแลสุนัขตามเอกลักษณ์เฉพาะสายพันธุ์ ด้วยนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของสุนัขอย่างแท้จริง