Home สุนัข สุนัขโต โภชนาการตามกลุ่มขนาดของสุนัข

สุนัขโต

Print
โภชนาการตามกลุ่มขนาดของสุนัข

โภชนาการตามกลุ่มขนาดของสุนัข

สุนัขแต่ละขนาดมีความต่างกันในเรื่องของรูปร่าง หน้าตา ทั้งทางภายนอกและภายในระบบร่างกายสุนัข) ส่งผลไปถึงโภชนาการที่สุนัขแต่ละตัวต้องการทั้งชนิดและปริมาณของสารอาหารที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ทาง Royal Canin นำเรื่องขนาด การดำเนินชีวิต(Life Style) และสายพันธุ์(Breed) ของสุนัขแต่ละตัวมาพิจารณา เพื่อนำเสนอโภชนาการที่แตกต่างกันและตอบสนองลักษณะเฉพาะตัวของสุนัขแต่ละขนาด ด้วยความหลากหลายของโภชนาการทางอาหารที่เหมาะสมเข้ามามีบทบาทสำคัญ

สุนัขขนาดจิ๋วและขนาดเล็ก

papillon

ลักษณะเฉพาะตัว : สุนัขขนาดจิ๋ว น้ำหนักโตเต็มวัย(10 เดือน) ต่ำกว่า 4 กก. และขนาดเล็ก น้ำหนักโตเต็มวัยระหว่าง 4-10กก. ซึ่งเป็นสุนัขแสนรักของเจ้าของ ด้วยความน่ารัก น่าทะนุถนอม แต่แฝงไปด้วยความดื้ออยู่ในตัวสูง และเป็นที่รู้กันว่าสุนัขพันธุ์เล็กมีอายุที่ยืนยาวถึง 14-16 ปี
แม้จะขัดแย้งกับรูปร่างที่มีขนาดเล็ก แต่สุนัขกลุ่มขนาดเล็กและขนาดจิ๋วนี้ต้องการสารอาหารที่มากกว่าสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ ทั้งพลังงาน โปรตีน แคลลอรี่ในระดับที่สูงกว่า นอกจากนั้นเจ้าตัวเล็ก มักจะเลือกกิน และมีขากรรไกรที่เล็กมาก กระดูกที่แข็งแรง และระบบย่อยมีความอ่อนไหวสูง จึงต้องการอาหารที่มีโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับสุนัขพันธุ์จิ๋ว

สุนัขขนาดกลาง

3medium

ลักษณะเฉพาะตัว : น้ำหนักโตเต็มวัย(12เดือน) อยู่ระหว่าง 11-25 กก. เพราะสุนัขพันธุ์กลางมีกิจกรรมนอกบ้าน ซึ่งเป็นสุนัขกลุ่มที่มีช่วงอายุระหว่าง 10-12 ปี
เจ้าของจำเป็นที่จะต้องพาไปออกกำลังกายเป็นประจำ และให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อดูแลให้เค้ามีสุขภาพที่แข็งแรงและน้ำหนักสมดุล เนื่องจากสุนัขกลุ่มขนาดกลางนี้มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วน จากรูปแบบการใช้ชีวิตปกติที่นั่งนอนมาก หรือแม้แต่สุนัขที่ทำหมันเอง แถมยังมีความเสี่ยงต่อภาวะอื่นๆแฝงอยู่

สุนัขขนาดใหญ่

4large

ลักษณะเฉพาะตัว : น้ำหนักโตเต็มวัย (15เดือน) อยู่ระหว่าง 26-44 กก. และด้วยต้นกำเนิดของสายพันธุ์เป็นสุนัขที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลให้ต้องใช้ชีวิตที่เดินนานๆเพื่อเป็นการ์ดป้องกันดูแลสถานที่ต่างๆหรือสุนัขตำรวจ มีช่วงชีวิตระหว่าง 9-12 ปี
เพราะสุนัขพันธุ์ใหญ่ มีโครงสร้างที่ใหญ่และต้องรับน้ำหนักตัวที่มาก จึงต้องการอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรง อีกทั้งช่วยเรื่องระบบย่อยอาหาร ด้วยการใช้แหล่งโปรตีนที่ย่อยได้สูง

สุนัขขนาดยักษ์

sb

ลักษณะเฉพาะตัว : สุนัขพันธุ์ยักษ์ น้ำหนักโตเต็มวัย (18-24เดือน) อยู่ที่มากกว่า 45 กก. และมีช่วงอายุระหว่าง 7-9 ปีเพราะสุนัขพันธุ์ยักษ์ มีโครงสร้างที่ใหญ่และต้องรับน้ำหนักตัวที่มากเป็นพิเศษ จึงต้องการอาหารอย่งเช่น วิตามิน E และ C รวมถึงกลูโคซามีนและคอนดรอยติน ที่ช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรง