Home สุนัข ลูกสุนัข โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกสุนัข

ลูกสุนัข

Print
โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกสุนัข

โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกสุนัข

สุขภาพที่ดีของลูกสุนัขเริ่มต้นจากสุขภาพที่ดีของแม่สุนัข โดยแม่สุนัขในช่วงให้นมสามารถสร้างน้ำนมได้ถึง 2-3 เท่าของน้ำหนักตัว ดังนั้นจึงมีความต้องการสารอาหารและพลังงานมากเป็นพิเศษ 

แม่และลูกสุนัข

mom and puppies

 โรยัล คานินให้ความสำคัญกับความต้องการสารอาหารของแม่สุนัขในช่วงตั้งท้อง ช่วงให้นมและลูกสุนัขช่วงหลังหย่านม ดังนั้นจึงมีโปรแกรมอาหารสำหรับแม่และลูกสุนัขช่วงแรกเกิดและช่วงเจริญเติบโต
 โดยอาหารในช่วงนี้จะตอบสนองความต้องการพิเศษในช่วงสำคัญของชีวิต อาหารเป็นแหล่งของพลังงาน ช่วยสร้างและคงสภาพเซลล์ของร่างกาย เสริมสร้างทางเดินอาหาร ข้อต่อและป้องกันปัญหาที่จะเกิดเมื่อสุนัขมีอายุมากขึ้น ดังนั้นอาหารจะต้องมีสารอาหารที่แม่นยำ และจะต้องมีปริมาณเหมาะสมสำหรับสุนัขแต่ละตัว

โภชนาการในช่วงเจริญเติบโตของลูกสุนัข

สารอาหารที่เป็นส่วนประกอบในอาหารแต่ละตัวจะมีประโยชน์เฉพาะ โปรตีน ไขมันคาร์โบไฮเดรต วิตามินและเกลือแร่ จะต้องครบถ้วนและสมดุล การได้สารอาหารที่ไม่สมดุล ปริมาณมากหนือน้อยเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกสุนัขในภายหลังได้
 โรยัล คานินจะมีอาหารที่เหมาะสมกับช่วงอายุ สายพันธุ์ น้ำหนัก ความต้องการพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของสุนัขแต่ละตัว

การให้อาหาร

puppy eating

 ลูกสุนัขในช่วงหลังหย่านม ควรให้อาหารวันละ 4 มื้อ โดยจำนวนมื้ออาหารที่ให้จะขึ้นอยู่กับอายุ โดยจะเริ่มต้นวันละ 4 มื้อ ค่อยๆลดเหลือ 3 มื้อและในช่วงกลางของการเจริญเติบโตจะลดเหลือประมาณ 2 มื้อและควรให้อาหารลูกสุนัขด้วนชามอาหารเดิม สถานที่เดิม เพื่อฝึกพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีให้กับลูกสุนัข
 โดยทั่วไปปริมาณการให้อาหารจะขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ ถ้าได้รับอาหารในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลให้ลูกสุนัขน้ำหนักมากเกินมาตรฐาน และอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อกระดูกตามมา โดยเฉพาะลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ ดังนั้นจึงควรให้อาหารลูกสุนัขตามตารางปริมาณการให้อาหารที่แนะนำ