Home สุนัข ลูกสุนัข ระยะการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกสุนัข

ลูกสุนัข

Print
ระยะการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกสุนัข

ระยะการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกสุนัข

อายุเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความต้องการสารอาหารของสุนัข ระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตของลูกสุนัขจะแตกต่างกันไปตามขนาด สายพันธุ์ แต่จะสามารถแบ่งระยะการเจริญเติบโตได้เป็น 2 ระยะ

1) ระยะ 5-6 เดือนแรก มีการเปลี่ยนแปลงวันต่อวัน โครงสร้างกระดูกค่อยๆแข็งแรงขึ้นและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นช่วงที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและระบบทางเดินอาหารมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงของการเปลี่ยนอาหารมาเป็นอาหารเม็ด และระบบการย่อยอาหารจะค่อยๆมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเหมือนสุนัขโตเต็มวัย

2) ระยะ 6 ถึง 10-15 เดือนขึ้นกับแต่ละสายพันธุ์ อัตราการเจริญเติบโตช้าลง เป็นช่วงที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงและมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อ